Бидний зүтгэл таны тав тух

Бид амьд бүхний амьдрах таатай орчинг бүрдүүлнэ.

Бидний тухай

“Их Мянган Инженерчлэл” ХХК нь барилгын зураг төсөл , зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэгч байгууллагуудын нэг бөгөөд хүртэлх чадалтай цэвэрлэх байгууламж, хүртэлх чадалтай төвлөрсөн халаалтын систем үүнтэй холбогдох инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, интерьер дизайн, архитектурын зураг төсөл, ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөлт, техник эдийн засгийн үндэслэл, барилга байгууламжийн иж бүрэн төсөв зэрэг үйлчилгээнүүдийг нэг дор мэргэжлийн өндөр төвшинд үзүүлдэг. 

crop-architect-opening-blueprint_23-2147710985

Үйл ажиллагаа

Барилга байгууламжийн архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө,  тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, интерьер дизайн, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл. Ус хангамж ариутгах татуургын гол шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжын технологийн ажлын зураг. Дотор ус хангамж, ариутгах татуурга, халаалт ссалхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл. Дулаан хангамжийн гол шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга бигууламжийн технологийн ажлын зураг. техник эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв. Мөн манай компани нь үйл ажиллагааныхаа чжиглэлээр туршилт судалгаа явуулж шинэ шинэлэг төсөл бүтээгдэхүүн гарган ажилладаг.

Барилгын иж бүрэн зураг төсөл
Барилгын төсөв
Техник эдийн засгийн үндэслэл
Зөвлөх үйлчилгээ

Монгол оронд хийгдсэн зураг төслийн байршил